Колко твърди трябва да са ски обувките ни? Да се плашим ли от високия флекс?

От Румен Йорданов

Когато говорим за относителна твърдост на ски обувките или т.н. флекс трябва да знаем, че няма международен стандарт, който да специфицира скала на твърдост или метод за измерването на твърдостта. Това означава, че няма как да сравняваме флекс индекс на Dalbello и Tecnica например. Правейки това уточнение, можем условно да разделим ски обувките на 3 категории: меки, твърди и “World Cup” – твърди  Continue reading “Колко твърди трябва да са ски обувките ни? Да се плашим ли от високия флекс?”